YMM'ler ile mükellefler arasında düzenlenen tasdik sözleşmelerinin taraflarca düzenlenmiş nüsha sayısı üzerinden damga vergisine tabi tutulacağı hk. (16.06.2011)