Saygıdeğer Meslektaşlarımız;

2024 yılının ülkemize, dünyamıza ve bütün insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. 2023 yılının başlarında yaşanılan “Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin” ülkemize, insanımıza yaşattığı zor günlerin geride kalması, deprem yaralarının sarılması ve sorunların çözülmesi ile dünyamızdaki savaşların yerine her yerde barış ve kardeşliğin hakim olmasını temenni ediyoruz.

 Odamızda son bir yılda gerçekleştirilen mesleki çalışmalar ve sosyal faaliyetler ile diğer gelişmelere yönelik siz üyelerimize bilgilendirme yapılmasında yarar görmekteyiz.

 Odamız; mesleğimize ve meslektaşlarımıza verilen rutin hizmetlerin yanında, mesleki sorunların giderilmesine yönelik birçok platformdaki çalışmalar ile vergi mevzuatı ve bağımsız denetim alanı başta olmak üzere diğer alanlardaki mesleki eğitim çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda; Odamızda 2023 yılının başından itibaren “İndirimli Kurumlar Vergisi, Vergi Kaçakçılığı Suçları Ve Etkin Pişmanlık, Sat-Kirala-Geri Al, 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırması Kanunu, Bağımsız Denetimde Güncel Konular, Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Enflasyon Düzeltmesi Ve Etkileri, Kalite Yönetim Sistemi/KÜMİ FRS, Kısmi Bölünme Uygulaması, Sınırda Karbon Düzenlenmesi,  Enflasyon Muhasebesi, Denetimde Etik Kurallar, Şirket Değerlemesi, Enflasyonla Mücadele-Merkez Bankası Kararları-Para Piyasaları, 7491 Sayılı Kanun’un Vergi Düzenlemeleri” konularında Bursa Uludağ Üniversitesinde veya diğer üniversitelerde görev yapmış/yapan Akademisyenler, YMM meslektaşlarımız ve bürokratlar tarafından sunumlar yapılmıştır.

Oda Yönetim Kurulu olarak, odamızın düzenlediği eğitimlerde meslektaşlarımıza mesleğin icrasında ihtiyaç duyabilecekleri alanlarda faydalı olmak ve mesleki ilerlemeye katkıda bulunmak amacındayız. Ayrıca, yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetçilik faaliyetinin icrası için denetleyici/düzenleyici kurumların (TÜRMOB, KGK ve diğer kurumlar) zorunlu kıldıkları mesleki eğitim kredilerinin odamız bünyesinde temin edilmesini hedeflemekteyiz.  Bununla birlikte;  Odamızdaki eğitimlerde katılımcıların Odamız tarafından KGK’ye bildirilmesiyle sürekli eğitim kredisi elde edilebilmektedir. TÜRMOB/Sürgem eğitim kredisi için ise üyelerimizin rezervasyon.surgem.org.tr adresinden T.C Kimlik numarası ile oluşturulan QR Kodlu eğitime katılım belgesini odamızdaki mobil uygulamada okutması yeterli olmaktadır. Bu süreçte; KGK, TÜRMOB, İstanbul YMMO, Ankara YMMO ile çeşitli kurumların mesleki konulardaki Webinar, Zoom vb. yöntemlerle gerçekleştirdikleri uzaktan izlenebilir eğitim faaliyetlerinin takip edilebilmesi için bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir. Odamızda düzenlenen eğitim faaliyetine ilişkin doküman, slayt ve belgeler -temin edilmesi halinde- katılımcılara iletilmekte ve oda web sayfasında paylaşılmaktadır. Komisyonlarımız veya üyelerimiz tarafından mesleki konularda yapılan çalışmalarda WhatsApp grubu/mail/sms/web sayfası aracılığıyla sizlere ulaştırılmaktadır.

Mesleğimizin çatı örgütü “TÜRMOB” ve “YMM Odaları Başkanlar Kurulu” organizasyonlarında mesleki sorunlar ve mesleğin iş alanlarının/kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmış olup bu çalışmalar kararlılıkla ve sonuç alıncaya kadar devam edecektir. Bu kapsamda;   Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları, Gelir İdaresi Başkanı, Vergi Denetim Kurulu Başkanı, Kamu Gözetim Kurulu Başkanı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, VDK Başkan Yardımcısı başta olmak üzere diğer yetkililer ziyaret edilmiştir. Ayrıca, meslektaşlarımızın yerelde yaşadıkları sorunların en aza indirilebilmesi için Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı, Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı, Vergi Denetim Kurulu Bursa Daire Başkanlığı, diğer kamu otoriteleri ve sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda çalışmalar ve görüşmeler yapılmıştır.

Odamızın ve mesleğimizin tanıtımına yönelik olarak ulusal/yerel yazılı veya görsel medyada röportaj ve açıklamalarımıza yer verilmiştir. Ayrıca mümkün oldukça Yönetim Kurulu tarafından da üyelerimize yönelik ofis ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

2023 yılı içinde kurullarımız ve komisyonlarınız, olağan faaliyetlerini gerçekleştirmek suretiyle mesleğimize ve üyelerimize hizmet vermeye devam etmiştir. YMM Denetim Ve Tasdik Standartları Komisyonu tarafından uzun süreli ve yoğun emek verilerek hazırlanan tasdik kapsamının ve iş alanlarının genişletilmesine yönelik çalışmalar da “özet rapor” halinde Gelir İdaresi Başkan Yardımcısına sunulmuştur. Üyelerimizin; bizzat veya komisyonlar vasıtasıyla tecrübe, görüş ve önerileriyle çalışmalarımızı desteklemesi bizlere güç ve moral verecektir.

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen asrın felaketi depreminde;  BTSO, BAOB ve diğer kuruluşlar tarafından organize edilen yardım seferberliklerine odamız ve üyelerimiz tarafından katkılar yapılmıştır. Odamızca her yıl Ramazan ayında düzenlenen “İftar Yemeği” 11 Nisan 2023 tarihinde üyelerimiz, kurum temsilcileri ve diğer misafirlerimizin geniş katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Yine 16 Eylül 2023 tarihinde geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz “Kahvaltı Organizasyonuna’’  üyelerimiz ve misafirlerimiz geniş katılım göstermişlerdir.

21-23 Eylül 2023 tarihlerinde “TÜRMOB-MÖDAV” işbirliğinde gerçekleşen, önceki dönem başkanı ve TÜRMOB Denetleme Kurulu Başkanımızın da moderatörlük görevini üstlendiği “Muhasebe Eğitim Sempozyumunda”  odamız başarıyla temsil edilmiştir. Yine TÜRMOB 124.Başkanlar Kurulu toplantısı öncesinde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün istirahatgâhı Anıtkabir ziyareti yapılmıştır.  Ankara YMM Odası ile diğer YMM Odalarının Ankara’da ortaklaşa düzenlediği 100. yıl kutlama etkinliklerine katılım sağlanmıştır. Türkiye Cumhuriyetinin 100. kuruluş yıldönümü olan Cumhuriyet Bayramında Atatürk Heykeli’ne çelenk koyma töreni ile Bursa Valiliğinin resepsiyonuna katılım gösterilmiştir.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca; 9 Ocak 2024 tarih ve 32424 sayılı Resmi Gazete’de 2024 Yılı Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik İşlemleri Asgari Ücret Tarifesi yayınlanmıştır. Ancak, meslek mensuplarının son yıllarda yaşadığı reel kayıplar göz önünde bulundurularak TÜRMOB tarafından hazırlanan bir Asgari Ücret Tarifesi de https://ebirlik.turmob.org.tr/static/2024%20YMM%20Asgari%20Ucret%20Tarifesi.pdf adresinde yayınlanmış ve  e-birlik yazılımına yüklenmiş olup  ücret tarifesine uyumun mesleğimizin geleceği açısından oldukça önem taşıdığını önemle hatırlatırız.

Saygıdeğer Üyemiz, odamızın faaliyetlerini https://bursaymmo.org.tr/, https://www.facebook.com/bursaymmo.org.tr/ , https://www.instagram.com/bursaymmo/ adresleri üzerinden takip edebilirsiniz.

Değerli Meslektaşlarımız, 2024 yılının mesleğimiz ve hepimiz için umutlarla dolu, sağlıklı, başarılı ve bol kazançlı bir yıl olmasını dileriz.          Saygılarımızla, 19.01.2024

 

  İhsan AKAR
  Oda Başkanı