Saygıdeğer Meslektaşlarımız;

2023 yılının Ülkemize, Dünyamıza ve bütün insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Geride bıraktığımız 2022 yılının 2. yarısında Odamızda gerçekleştirilen faaliyetler ve gelişmelere yönelik siz üyelerimize kısa bir bilgilendirme yapılmasında yarar görmekteyiz.

Odamız, Yönetim Kurulu olarak Bursa Valimiz Sayın Yakup CANPOLAT ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur AKTAŞ  başta olmak üzere şehrimiz protokolüne nezaket ziyaretleri gerçekleştirilerek Odamızın yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanı Sayın Bekir BAYRAKDAR ziyaret edilerek Bursa ilinde  meslektaşlarımızın  yaşadıkları mesleki sorunların çözümü konusundaki taleplerimiz iletilmiştir. Yine Kamu Gözetimi Kurumu Başkanı Sayın Dr. Hasan ÖZÇELİK ve Başkan Yardımcısı Murat YÜNLÜ ziyaret edilmiş, bağımsız denetim alanındaki gelişmeler ve sorunlarla ilgili yapıcı görüşmeler yapılmıştır.

Bu dönemde Odamıza, TÜRMOB Başkanı, KGK Başkanı, Vali Yardımcısı, Vergi Denetim Kurulu Bursa Daire Başkanı Ve Vergi Müfettişleri, Bursa Vergi Dairesi Başkanı Ve Grup Müdürleri,  Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu, BTSO, bir kısım Sivil Toplum Örgütleri ile Meslek Mensupları tarafından ziyaretler gerçekleştirilmiştir.

15-16 Ekim 2022 tarihinde yapılan TÜRMOB Genel Kurulu’nda üyemiz Ali Nazım TEKELİOĞLU TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi, önceki dönem Oda başkanımız Kemal TIĞOĞULLARI  ise TÜRMOB Denetleme Kurulu Başkanı  olarak seçilmişlerdir.

Odamız Kurulları, toplantılarını ve olağan faaliyetlerini gerçekleştirmek suretiyle mesleğimize ve üyelerimize hizmet vermeye devam etmiştir. Yine  Oda bünyesinde oluşturulan Eğitim Komisyonu, Mevzuat İzleme Ve Değerlendirme Komisyonu, Bağımsız Denetim Komisyonu, Sosyal İşler Komisyonu, YMM Denetim Ve Tasdik Standartları Komisyonu ile Haksız Rekabet Kurulu periyodik toplantılarını yapmak suretiyle çalışmalarına devam etmişlerdir. Üyelerimizin, bizzat veya komisyonlar vasıtasıyla tecrübe, görüş ve her türlü öneriyle çalışmalarımızı desteklemesi bizlere güç ve moral verecektir.

Diğer yandan Oda faaliyetlerini ve gelişmeleri, https://bursaymmo.org.tr/ https://www.instagram.com/bursaymmo,https://www.facebook.com/bursaymmo.org.tr adresli sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

2022  yılı yaz döneminin bitmesiyle eğitim faaliyetlerimiz başlamış olup üyemiz Prof. Dr. Zeyyat SABUNCUOĞLU  tarafından “stres ve başa çıkma teknikleri” konusunda bir sunum yapılmıştır. Odamızda 4-6 Kasım 2022 tarihlerinde Bursa Uludağ Üniversitesinden Dr. Şükrü Dokur ve  Öğretim Görevlisi Adem Yıldırım tarafından üyemiz bağımsız denetçilere yönelik eğitim programı gerçekleştirilmiştir.

Yine genç meslektaşlarımız YMM Orhan GEZER ve YMM Mesut ÖZOĞUL tarafından “geçici ve sürekli yeniden değerleme” konusunda 2022 yılının son eğitim etkinliği yapılmıştır. 2023 yılının ilk eğitim faaliyeti ise 11 Ocak 2023 tarihinde Ankara YMM Odası üyesi YMM Soner Ülgen tarafından “indirimli kurumlar vergisi” konusunda gerçekleştirilmiştir.

117.ve 118. YMM Odaları Başkanlar Kurulunda ise mesleğimizin sorunları ve çözüm önerilerinin yanında, özellikle 2023 yılı asgari ücret tarifesi konusunda çalışmalar ele alınmış olup bu konuda Hazine Ve Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde TÜRMOB Yönetim Kuruluyla işbirliği içinde hareket edilmiştir. Ancak, 2023 yılına ilişkin asgari ücret tarifesinde; maktu ücretlerdeki artış, tasdike tabi işlemlere ilişkin hadlerin düşük tutulması, istisnaya tabi işlemlerde YMM Tasdikinin zorunlu kılınmasına yönelik düzenleme yapılacağı taahhüdü gibi olumlu gelişmeler yanında tam tasdik ve kdv mahsup/iade işlemlerine ilişkin yetersiz artışlar beklentilerimizi karşılamaktan uzak kalmıştır.

Bu nedenle ilgili merciler nezdinde; işgücü ve diğer maliyetlerimizdeki artışlarda dikkate alınarak asgari ücret tarifesinde aleyhimize olan hususların düzeltilmesine ilişkin taleplerimizin takipçisi olacağız.

Değerli Meslektaşlarımız, 2023 yılının mesleğimiz ve hepimiz için umutlarla dolu, sağlıklı, başarılı ve bol kazançlı bir yıl olmasını dileriz.

Saygılarımızla    

İhsan AKAR
Bursa YMM Odası
Yönetim Kurulu Adına
Oda Başkanı