YMM Denetim ve Tasdik Standartları Komisyonu ile Haksız Rekabet Kurulu toplantıları yapıldı. (27.10.2022)