Yeminli Mali Müşavirlerin Bilgi/Teyit Yazılarında Dikkat Edecekleri Hususlar Ortak Davranış Biçimi Açısından Karara Bağlanmıştır. (13.01.2017)