Yeminli Mali Müşavirler ile mükellefleri arasında daha önce sözleşme düzenlenmiş ise özel amaçlı raporlar için ayrıca sözleşme düzenlenmemesi konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı'nın görüş yazısı (12.09.2012)