Yaz Mevsimi ve Raporlar (17.08.2020)

YAZ MEVSİMİ VE RAPORLAR

               Yeminli Mali Müşavirlerin tam tasdik raporları yıllardır kurumlar vergisi mükellefleri için haziran ayı sonuna kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine bizzat meslek mensubu tarafından teslim edilirdi. Bu yıl e-ymm raporu olarak verilecek olan raporlarımız pandemi nedeniyle ağustos ayı sonuna kadar sistemden girilecek ve rapor eklerinin bir kısmı vergi dairesine dilekçe ekinde aynı süre sonuna kadar gönderilecektir.

                Bu yıl e-ymm tasdik raporunun ilk olması ve sistemde sürekli yeni bilgiler istenmesi nedeniyle sekiz ymm oda başkanı olarak Gelir İdaresi Başkanlığından raporların eylül ayı sonuna kadar verilmesi için yazılı müracaat ettik. Sürenin değişmesi durumunda siz değerli üyelerimizi bilgilendireceğiz.

                 Türmob’ un Sürgem sürekli eğitimleri 2020 yılı başından geçerli olmak üzere başlatılmıştı. Ancak pandemi nedeniyle eğitimlerin başlaması 2021 yılına ertelenmiştir. KGK ise Sürekli Eğitim Programları Düzenleme Usul ve Esaslarında yapılan değişiklikte eğitim takviminde değişiklik yapmamıştır.

                  Odamız her yıl olduğu gibi bu yılda üyelerimizin KGK eğitimlerinden gerekli kredileri alabilmeleri için planlamalar yapmaktadır. Bu yıl Şubat sonu, Mart başında iki günlük 14 kredili ve 35’er kişilik iki sınıf halinde eğitim gerçekleştirdik. Şimdi Ekim ayının ilk iki haftasında ve yine iki sınıf halinde 35’er kişilik Bağımsız Denetim eğitimini iki gün şeklinde gerçekleştireceğiz. Eğitimin ilk gününde “Etik”, ikinci gününde ise “Bağımsız Denetim Uygulaması” işlenecektir. Eğitimler Odamız konferans salonunda gerekli hijyen ve mesafe kurallarına uygun olarak yapılacaktır. Salgındaki gelişmelere göre eğer yüz yüze eğitim mümkün olmazsa eğitimleri dijital ortama taşıyacağız.

                   Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.

                   Saygılarımla,

                                                                                              Kemal TIĞOĞULLARI

                                     Oda Başkanı