TÜRMOB'un TTK. KOBİ - TFRS ve Denetim Eğitimi konusunda portal oluşturulması (20.12.2011)