TÜRMOB'un 29.11.2013 tarih 08358 sayılı Ticaret Sicil Tasdiknameleri hk. yazısı (29.11.2013)