TÜRMOB'un 20.12.2013 tarih 08908 sayılı Ticaret Sicil Tasdiknamesi hk. yazısı (20.12.2013)