TÜRMOB'tan alınan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurul Kararı (16.11.2012)