Türmob'tan alınan 10.06.2013 tarih 03818 sayılı Yevmiye Defterlerinin Kapanış Onayı hk. yazı (10.06.2013)