TÜRMOB Hizmet Akdiyle Çalışan Meslek Mensupları Çalıştayı Zoom ortamında yapıldı. (27.02.2021)