Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (Kanun No: 6103 Kabul Tarihi : 14.01.2011) (R.G. Tarihi : 14.02.2011 R.G. Sayısı : 27846) (16.02.2011)