Türk Ticaret Kanunu (Kanun No.6102 Kabul Tarihi: 13.02.2011) (R.G. Tarihi: 14.02.20.11 R.G. Sayısı :27846) (16.02.2011)