TESMER'in "2011 yılı Gelir Vergisi Beyaname Düzenleme" konulu eğitim dökümanı (08.03.2012)