Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı'nca Birliğe gönderilen 06.01.2015 tarih ve 23294678-010.07.02/715 sayılı yazı (04.02.2015)