Odamız üyesi YMM Vahit BİLGİN ve SMMM Asım KARAMAN’ın Odamızı ziyareti. (27.07.2022)