Mesleki Şirketlerin tek kişi ile kurulabileceğine ilişkin TÜRMOB yazısı (04.10.2012)