Mesleki Hizmet Sözleşmeleri için hesaplanacak Damga Vergisinin beyanı ve ödenmesi hk. (16.02.2012)