Kurumlar Vergisinde Özellik Arz Eden Konular Semineri YMM Mehmet ALTINDAĞ sunumu ile (03.04.2019)