Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Raporlarının Teslim Sürelerinin 31 Temmuz 2022’ye uzatıldığı Hk.