Kooperatiflerin Karar Defteri ve Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdikleri ile ilgili TÜRMOB'un 30.01.2013 tarih 00547 sayılı yazısı (30.01.2013)