Karar Sayısı: KHK/660 Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Ve Kararnamenin 2/d bendindeki Kurumun İlişkili Olduğu Bakanlığın Maliye Bakanlığı Olduğu Hakkındaki Başbakanlık Teskeresi (01.12.2011)