Kamu Gözetimi ve Denetim Standartları Kurumunun Meslek Mensupları İçin Geçiş Dönemi Eğitim Programı Hk. (09.01.2013)