İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Özellik Arz Eden Konular Semineri YMM Bülent FIÇICI sunumu ile (15.04.2019)