Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'nın Mesleğimiz İle İlgili 3 Adet Yönetmeliği yayımlanmıştır. (29.08.2012)