Corona Virüs Ekonomik Önlemleri (25.03.2020)

Sayın Üyemiz,

Tüm dünyayı saran Covid-19 (Coronavirüs) salgınından etkilenen vergi mükellefleri ile ilgili V.U.K. 518 Sıra No.lu Tebliği 24.03.2020 Tarih ve 31078 (Mükerrer) Resmi Gazete’ de yayımlandı.

Tebliğin 3. Maddesinde mücbir sebep halleri belirlenmiştir.

Madde-3 : 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden;

a) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin,

b) Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükelleflerin,

c) Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin,

1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

Tebliğin 4. Maddesinde vergi ödevlerinin ertelenmesi açıklanmıştır.

 Madde-4 : 3 üncü madde kapsamında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerle ilgili olarak;

a) 27/4/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 30/4/2020 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 27/7/2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 27/10/2020 Salı,

b) 27/5/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 1/6/2020 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 27/7/2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 27/11/2020 Cuma,

 

c) 26/6/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 30/6/2020  tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 27/7/2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 28/12/2020 Pazartesi,

günü sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

            Tebliğ gereği ilgili dönem beyan ve ödeme tarihlerini bir tablo ile özetlersek;

MART 2020 Dönemi Beyan Verme Bildirim ve Ödeme Süreleri

Konusu Beyan Tarihi Ödeme Tarihi Yeni Beyan Tarihi Yeni Ödeme Tarihi
Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil) 27.04.2020 27.04.2020 27.07.2020 27.10.2020
Katma Değer Vergisi Beyannameleri 27.04.2020 27.04.2020 27.07.2020 27.10.2020
Form Ba-Bs 30.04.2020 – – – – 27.07.2020 – – – –
e-Defterlerin Oluşturulması 30.04.2020 – – – – 27.07.2020 – – – –
Elektronik Defter Beratlarının yüklenmesi 30.04.2020 – – – – 27.07.2020 – – – –

NİSAN 2020 Dönemi Beyan Verme Bildirim ve Ödeme Süreleri

Konusu Beyan Tarihi Ödeme Tarihi Yeni Beyan Tarihi Yeni Ödeme Tarihi
Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil) 27.05.2020 27.05.2020 27.07.2020 27.11.2020
Katma Değer Vergisi Beyannameleri 27.05.2020 27.05.2020 27.07.2020 27.11.2020
Form Ba-Bs 1.06.2020 – – – – 27.07.2020 – – – –
e-Defterlerin Oluşturulması 1.06.2020 – – – – 27.07.2020 – – – –
Elektronik Defter Beratlarının yüklenmesi 1.06.2020 – – – – 27.07.2020 – – – –

 

 

 

 

 

MAYIS 2020 Dönemi Beyan Verme Bildirim ve Ödeme Süreleri

Konusu Beyan Tarihi Ödeme Tarihi Yeni Beyan Tarihi Yeni Ödeme Tarihi
Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil) 26.06.2020 26.06.2020 27.07.2020 28.12.2020
Katma Değer Vergisi Beyannameleri 26.06.2020 26.06.2020 27.07.2020 28.12.2020
Form Ba-Bs 30.06.2020 – – – – 27.07.2020 – – – –
e-Defterlerin Oluşturulması 30.06.2020 – – – – 27.07.2020 – – – –
Elektronik Defter Beratlarının yüklenmesi 30.06.2020 – – – – 27.07.2020 – – – –

 

Tebliğin 5. Maddesinde ise 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan mükellefler ile ilgili açıklamalar yapılmıştır. 6.maddede ise bu mükellefler için vergi ödevlerinin ertelenmesi konusu açıklanmıştır.

Madde-5 : İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

Madde-6 : (1) 5 inci madde kapsamında mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

(2) 65 yaş ve üstünde olunması nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması, vergi dairelerince yapılacak tespitlere istinaden resen gerçekleştirilecek olup bu kapsamdaki süre uzatımına ilişkin herhangi bir başvuru alınmayacaktır.

(3) Kronik rahatsızlık nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması için bu rahatsızlığın sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edilmesi şarttır. Bu kapsamdaki süre uzatımı işlemi, mükellefin kronik rahatsızlığı bulunduğuna dair beyanını içeren İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden vereceği yazılı başvurusuna istinaden yapılacak olup sağlık kuruluşundan alınan belgelerin sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 30 gün içerisinde bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Vergi mükellefiyetlerinin ve ödemelerin ertelenmesi meslektaşlarımız açısından bir nebze olsun rahatlatıcı olmuştur. Ancak, kurumsallaşan ve dolayısıyla şirket halinde faaliyet gösteren YMM ve SMMM meslek mensuplarının mesleki faaliyet gösterdikleri şirketleri için de bu ertelemelerin mümkün olması Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan beklentimizdir.

Kamuoyuna saygıyla sunarım.

Kemal TIĞOĞULLARI

Bursa YMMO Bşk.