Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 12.09.2012 tarihli yazısı (20.09.2012)