Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin TL Nakdi Kredi Kullanmalarına Getirilen Sınırlamalar (09.01.2023)