BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ yayımlanmıştır. (.26.12.2012 tarih 28509 sayılı R.G. ) (26.12.2012)