Ba Bs formlarında kamu kurum ve kuruluşlarının vergi kimlik numaralarınında mutlaka yazılması gerektiği hk. yazı (04.02.2013)