2013 Yılı YMM Asgari Ücret Tarifesi yayımlanmıştır. ( 28.12.2012 tarih 28511 sayılı R.G.) (28.12.2012)