17.01.2011 Tarihli Duyurumuz (17.01.2011)

SAYIN ÜYEMİZ;

Aşağıdaki hususlarda açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur.

1- 2011 yılı Ücret Tarifesi ile ilgili olarak TÜRMOB’un Maliye Bakanlığı nezdindeki girişimleri tarifenin Resmi Gazete de yayınlanmasında umutkar olunmadığını göstermiştir.

Geçen yılda yayınlanmayan tarifeye esas olmak üzere en son yayınlanan tarifenin dikkate alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Zaten bu tarihten sonra tarifenin yayınlanması da çok fazla anlam ifade etmemektedir.

2- Maktu aidat 2011 yılı için 165,00 TL olarak tespit edilmiş olup, Ocak ayında ödenecektir. Nispi aidat ödemeleri için de tavan 3.300,00 (Üçbinüçyüz) TL taban 165,00 (Yüzaltmışbeş) TL olarak ödenecektir.

3- Üyelerimizin aidat ve matbu evrak ödemelerini daha kolay yapabilmek için Odamız Pos. Makinesine Mail Order yüklenmiş olup, ödemelerinizi ekte gönderdiğimiz talimatı doldurarak odamıza fakslamanız yeterli olacaktır.

4- Tüm YMM Odalarınca ortaklaşa karar alınması doğrultusunda “ 2011 yılında da “Aras Kargo” firması ile anlaşma yapılmış olup, taşıma ücreti şehir içi 2,09 TL şehir dışı 2,53 TL + KDV’dir.

5- TÜRMOB Genel seçimlerinde aday olan üyemiz Muzaffer KOYUNCU seçim kurulunda yapılan değerlendirmeler sonucu TÜRMOB Denetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş bulunmaktadır. Kendisine başarılan dileriz.

6- Bilindiği üzere, 1 Kasım 2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Denetim Tebliğinin TÜRMOB’ça geri çekildiği bildirilmiştir. Yeni bir tebliğ hazırlanması gündemdedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla,
Tayfun BEŞE
Oda Başkanı