1 Nolu TÜRMOB Bağımsız Denetim Merkezi Kurulmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğnin Yürürlükten Kaldırılması Duyurusu (17.01.2011)