02.02.2011 Tarihli Duyurumuz

SAYIN ÜYEMİZ; 

  Aşağıdaki hususlarda siz üyelerimize bilgi verilmesinde yarar görülmüştür.

  1- Bilindiği gibi 2011 yılı tam tasdik sözleşmelerini 31.01.2011 tarihi itibariyle tamamlamış bulunuyoruz. Bu nedenle, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri ile eklerinin tasdikine ilişkin olarak hesap döneminin ilk ayı içinde düzenlenmiş olan tam tasdik sözleşmelerine ilişkin bilgiler, takip eden ayın son gününe kadar süresinden sonra düzenlenen sözleşmelere ilişkin bilgiler ise, sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde internet vergi dairesine Yemin Mali Müşavirler tarafından elektronik ortamda girilecektir. 

  Ayrıca, her yıl olduğu gibi tam tasdik sözleşme fotokopileri ve eki ücret soru belgeleri odamıza hitaben yazılacak bir yazı da tablo halinde gösterilmek suretiyle 28.02.2011 tarihine kadar Odamıza teslim edilecektir.

  Öte yandan, sözleşme damga vergilerinin geçen yılda olduğu gibi tartışılmasının devam etmesini üzülerek izlemekteyiz. Yasal çerçevede tek nüsha yapılan sözleşmeler için bir kere vergi ödenmesi gerekmekte iken ikinci mevzuatta yer alan bir ifade nedeniyle verginin iki kez ödenmesini istemek hakkaniyete    uymamakla birlikte, rapor teslimi sırasında veya daha sonraki süreçte tatsız sürprizlerle karşılaşmamak için 2 kez ödenmesini tavsiye ediyoruz.

  2- Muhasebe-Finans Mesleki yönetim, Eğitim ve Kültür (MUMEYEK) Vakfınca Odamıza gönderilen yazı ekte olup, özetle “ Yeni Türk Ticaret Kanunu gereklerine uygun yazılım semineri “ düzenlendiği Odamızca da uygun görülürse 50 (Elli) üyemize setifikasyon programı uygulanacağı bildirilmektedir. İsteklilerin Odamızla temasa geçmeleri, istenilen sayıya ulaşılırsa değerlendirileceği düşünülmektedir.

     Bilgilerine sunulur.   
                                                                                                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                                                                                                                         Tayfun BEŞE
                                                                                                                                                                                          Oda Başkanı