22 Aralık 2021 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31697
                                                                                                                                             TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

                                                                                 2022 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ

                                                                                       MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

                                                                                                                    ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Konu

MADDE 1 – (1) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2022 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi ekte yer almaktadır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tarife 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

 

2022 YILI YMM ASGARİ ÜCRET TARİFESİ